Τελευταία νέα

Summer Camp Γλυκών Νερών


Πρόγραμμα τριών (3) εβδομάδων: 15 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2019

15 Ιουλίου - 19 Ιουλίου22 Ιουλίου - 26 Ιουλίου29 Ιουλίου - 2 Αυγούστου

Η συνδρομή θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Νομικού Προσώπου (IBAN: GR76 0110 1610 0000 1615 4003 848 – Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) και στη συνέχεια το αποδεικτικό κατάθεσης (που θα περιέχει το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και την αιτιολογία κατάθεσης) θα αποστέλλεται μαζί με την Αίτηση Camp Γλυκών Νερών - συγκατάθεση στο δημοτικό κατάστημα της Δημ. ενότητας Γλυκών Νερών (Σμύρνης & Όθωνος 15) τηλ.: 2132016029, -028


Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση εδώ.

Πληροφορίες-ενημέρωση για το καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλοποαιδιών Γλυκών Νερών εδώ