Τελευταία νέα

Αίτηση προγράμματος «ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (Παίζω – εκπαιδεύομαι μέσα και έξω από το νερό – Cross Pool)

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης.
Αίτηση συμμετοχής ενηλίκων.
Αίτηση συμμετοχής παιδιών.

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρει θα κατατίθενται στο κολυμβητήριο «Alterlife Kids», Νικολάου Α Χούντα 9, 19002, Παιανία,
τηλ: 210 66 44 430.