Τελευταία νέα

Ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας.

Ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας προχώρησε στην τοποθέτηση 17 μεταλλικών κιβωτίων σε διάφορα σημεία της πόλης.