Τελευταία νέα

Παίζω & Δημιουργώ στο Δάσος.

Η εγγραφή των παιδιών μπορεί να ολοκληρωθεί και στη γραμματεία, την ημέρα διεξαγωγής του προγράμματος η οποία θα λειτουργεί απο τις 08:00 το πρωί.

Εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης:

Υπεύθυνη δήλωση Συμμετοχής.cdr