Τελευταία νέα

Αξιολόγηση Summer Camp 2022

Αγαπητοί δημότες μας,

στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του δήμου μας θα θέλαμε να γνωρίζουμε τη γνώμη σας σχετικά με την οργάνωση του Summer Camp 2022