Τελευταία νέα

Αθλητικό Δημιουργικό Καλοκαίρι 2023

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν σήμερα αποκλειστικά και μόνον μέσω ηλεκτρονικής αίτησης – εγγραφής στην σελίδα του Νομικού μας Προσώπου.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει σήμερα το απόγευμα στις 18:00.

Πληροφορίες:Summer Camp_2023