Τελευταία νέα

Summer Camp- Ενημέρωση

Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για τα Summer Camps του Δήμου Παιανίας που διοργανώνει ο ΠΑΟΔΗΠ.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνει αυστηρά κατά σειρά προτεραιότητας για τα παιδιά των εργαζόμενων δημοτών – κατοίκων του Δήμου Παιανίας, των πολύτεκνων, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών και στην περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι θέσεις μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ακολουθούν οι περιπτώσεις μη εργαζομένων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν οι αιτούντες λαμβάνουν προσωπικό μήνυμα για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e-mail του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π. “ npdd.paodip@gmail.com.

Τέλος, για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητο να καταβάλλουν τη συνδρομή συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό του Νομικού Προσώπου έτσι ώστε η αίτησή τους είναι ενεργή και εγκεκριμένη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Βεβαίωση εργασίας (αφορά και τους δύο γονείς)
  2. Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου / καρδιολόγου για δυνατότητα άθλησης του παιδιού.
  3. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για πολύτεκνες τρίτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες).

Για την οριστική κράτηση της θέσης, πρέπει να έχουν κατατεθεί όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Λόγω του χαμηλού κόστους, η συνδρομή δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο πρόγραμμα.

το κόστος –αντίτιμο συμμετοχής ανά παιδί:

15, 00 €/ ανά παιδί /ανά εβδομάδα

10,00€/ ανά παιδί/ανά εβδομάδα για πολύτεκνες, τρίτεκνες, & μονογονεϊκές οικογένειες.

(Στο αντίτιμο δεν περιλαμβάνονται οι προαιρετικές εκδρομές )