Τελευταία νέα

Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ στις 19/12

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Παιανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 95, 234 & 240 του Ν. 3463/2006,  καλεί όλα τα μέλη σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την 19η  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα της ημερησίας διάταξης:

invitation2