Τελευταία νέα

Σύγκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ Π.Α.Ο.ΔΗ.Π

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 53/1.2.2018, τη Δευτέρα (5/2) στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π.

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π:

paodip