Τελευταία νέα

Λίγα λόγια για μας…

ΙΝΙΟΧΟΣ

Ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας – Γλυκών Νερών αποτελεί ένα νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται και διοργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Στόχος μας είναι να προβάλουμε και να αναδείξουμε τις δυο μεγάλες αυτές αξίες με θεσμικές διοργανώσεις, ώστε να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των δημοτών.
Ένα πλήρες πρόγραμμα που συνδυάζει και «παντρεύει» Πολιτισμό και Αθλητισμό βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, με το όραμα να αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα Πολιτισμικής Άνθησης στον Καλλικράτειο Δήμο μας.