Τελευταία νέα

Οργανισμός

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Με την Αριθμ. 92/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας συστάθηκε το  Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» (ΦΕΚ: 1534/B΄/27-6-2011) που προέκυψε από τη συγχώνευση των εξής 6 δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.  των πρώην δήμων Παιανίας & Γλυκών Νερών:

  1. Συγχωνευθέντα Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικής Ενότητας Παιανίας

α)    ΔΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

β)    ΔΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

γ)    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

δ)    ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

 

  1. Συγχωνευθέντα Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών

α)    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

β)    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

 

Β) ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ :ΕΝΤΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7 αιρετά μέλη – δημ. σύμβουλοι) και 4 μέλη – δημότες ή κάτοικοι με ανάλογη επαγγελματική εμπειρία η οποία συνάδει με τον σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ ή είναι χρήστες των υπηρεσιών του.

 

Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ)

Στον τομέα του πολιτισμού:

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η δημιουργία δυνατοτήτων πνευματικής πολιτιστικής ανόδου των δημοτών/κατοίκων, η οποία επιδιώκεται με την οργάνωση δράσεων πνευματικού – καλλιτεχνικού – ψυχαγωγικού  και εν γένει πολιτιστικού  χαρακτήρα.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι δραστηριότητες:

Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων μουσικής-χορωδιών, θεάτρου, φιλολογικού ομίλου, τμήματος λαογραφίας, Τμήματος Νεολαίας, τμημάτων λαϊκών χορών και υποβοήθηση ερασιτεχνικών σχημάτων τοπικών συλλόγων.

Η οργάνωση και λειτουργία των δανειστικών  βιβλιοθηκών, των δύο δημ. ενοτήτων  με βιβλία επιστημονικού, φιλοσοφικού, επαγγελματικού λογοτεχνικού, εθνικού θρησκειολογικού κ.λπ. περιεχομένου και η διάθεση τούτων με δανεισμό προς μελέτη στους κατοίκους του Δήμου.

Η οργάνωση και λειτουργία της Δημοσθενείου Φιλαρμονικής (διδασκαλία κρουστών, πνευστών μουσικών οργάνων)

Η συγκέντρωση και προβολή λαογραφικού υλικού από τους τόπους καταγωγής των κατοίκων του Δήμου μας για τη συνέχιση της λαϊκής παράδοσης.

Η προβολή κινηματογραφικών ταινιών με καλλιτεχνικό ψυχαγωγικό ή επιστημονικό περιεχόμενο.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων για τη διατήρηση εθίμων και παραδόσεων της πατρίδας μας και η υποβοήθηση αντίστοιχων εκδηλώσεων των τοπικών συλλόγων του Δήμου μας.

Η Διοργάνωση φεστιβάλ  βιβλίου,  φεστιβάλ εικαστικών τεχνών ,  θεατρικών παραστάσεων, παραστάσεις παραδοσιακών – λαϊκών, σύγχρονων χορών –  χορωδιακές συναυλίες  ελληνικής παραδοσιακής -βυζαντινής  μουσικής  καθώς & έντεχνης μουσικής (ελληνικού & ξένου ρεπερτορίου) – διοργάνωση εκθέσεων  τοπικών φορέων –  συλλόγων,  έκδοση  βιβλίων με τραγούδια  ελληνικής δημοτικής –τοπικής παραδοσιακής μουσικής,  κλπ.

Η παροχή μουσικής ψυχαγωγίας στους κατοίκους με την διοργάνωση  συναυλιών,

Η διοργάνωση διαλέξεων, επιστημονικού και μορφωτικού περιεχομένου, δημοσίων συζητήσεων και διαλέξεων πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

 

 

Στον  τομέα του Αθλητισμού:

Η προαγωγή και διάδοση του Αθλητισμού. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού δύναται ιδίως,  να διαχειρίζεται,  να λειτουργεί και να συντηρεί (συνήθεις φθορές χρήσης) οργανωμένους δημοτικούς αθλητικούς χώρους-εγκαταστάσεις  που του έχουν παραχωρηθεί (γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα-γήπεδα), να διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες, προγράμματα μαζικού αθλητισμού, να λειτουργεί τμήματα αθλητισμού και άθλησης και γενικά να ενεργεί οιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα.